Villkor

1. Allmänt

Resan med Öresund Transfer omfattas av våra resevillkor.

2. Företagsinformation

För köp på denna webbplats ansvarar:

Öresund Transfer AB
Org.nr: 556753-9472
Stora Trädgårdsgatan 4
21128 Malmö

3. Priser

Alla priser anges i svenska kronor och inkluderar moms och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att visas innan slutförandet av beställningen.

4. Avbokning

Vid avbokning fram till tre arbetsdagar före avresa påförs en avbokningskostnad på 50 kr per resa.

Vid avbokning mindre än tre arbetsdagar före avresa återbetalas 50 % av bokningens totalbelopp.

Vid avbokning mindre än en arbetsdag före avresa återbetalas inte resan.

5. Betalning

Betalning av resan sker vid bokningstillfället.

6. Kortinformation

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Nets. Kortinformationen skickas alltid krypterat.

7. Personuppgifter

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen). Läs mer i vår integritetspolicy.